WATERSTOFPEROXIDE 35<50% Code : PDF Gratis download- is toiletpotreiniger brandbare reiniger msds sds ,PC41. Industrie reiniger. 1/5 PC1 Industrie reiniger. Dasic International Ltd Winchester Hill Romsey Hampshire SO51 7YD UK + (0)179 51219 + (0)179 52236 [email protected] Het telefoonnummer van het Nationaal . Nadere informatieSafety Data Sheet SECTION 1: IdentificationRefer to other sections of this SDS for . 3M Heavy Duty Bowl Cleaner Ready-to-Use 05/22/18 _____ Page 4 of 11 information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment. 6.2.sealEnvironmental precautions Avoid release to the environment. ...Bleko Chemie BV - Werken met Merken

Bleko Chemie BV Bleko - Brandspiritus 85% 1010660 Veiligheidsinformatieblad Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 453/2010/EC RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

REBOOT DEEP SCRUB CLEANER - Pioneer Eclipse

Brandbare vloeistof 3 Huidirritatie 2 Huid sensibili- sering 1 Aquatisch Acute 1 Aquatisch Chronisch 1 H226 H315 H317 H400 H410 *Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van R-zinnen en gevarenaanduidingen 4. EERSTE HULP MAATREGELEN 4.1 BESCHRIJVING VAN DE EERSTE HULP MAATREGELEN Inademing: Inslikken:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II ...

preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Het gemorste/gelekte materiaal kan worden geneutraliseerd met natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat of natriumhydroxide.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Safety Data Sheet Report Date Page 1 of 4

Safety Data Sheet Report Date 25-Feb-15 Page 2 of 4 Extinguishing Media : Use water spray, dry chemical, carbon dioxide and foam. Use water spray to keep fire-exposed containers cools.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006

MSDS-No.: 41980 V001.14 Sista P897 PU-Reiniger / Terotech PU-Cleaner Page 4 of 15 6.3. Methods and material for containment and cleaning up Remove with liquid-absorbing material (sand, peat, sawdust). Dispose of contaminated material as waste according to Section 13. 6.4. Reference to other sections See advice in section 8

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

3 1 onderhoud en verbruik by Vanas - Issuu

Leveringen - certificaten - MSDS - Retourzendingen* * zie onze voorwaarden voor retourzendingen op p. 7 Herstellingen F +32 3 252 34 61 [email protected] [email protected]

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VP300 Series - BOMA

• Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. ben-zine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.) • Brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, alu-minumstof enz.). 1.8 Onderhoud Bewaar de stofzuiger op een droge plaats. Reinig de ketel met een droge doek, eventueel met een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Zoeksysteem | Risico's van stoffen

Informatieboodschap Functionele groepen. De indeling van de stoffen in functionele groepen is zo zorgvuldig mogelijk gebeurd. De ZZS deellijsten worden uit …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

Restore Kleppenreiniger Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 MSDS Versie: E04.00 Datum van uitgave: 19/02/2015 Blend Versie: 4

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS-nr. Nationaal contact 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen ... Cillit Bang spray ontvetter keuken reiniger - Power cleaner ontvetter - Cillit Bang ontvetter keuken (toggle) : D8325089 v2.0 ... niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Safety Data Sheet Spartan Chemical Company, Inc.

for safety data sheets, and for workplace labels of non-pesticide chemicals. Following is the hazard information as required on the pesticide label: EPA Pesticide Label: Danger. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed or absorbed through skin or inhaled. Do not get in eyes or on clothing. Avoid breathing spray mist.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatie bladen MSDS | Linde Gas Nederland

Op deze pagina vindt u de link naar het overzicht van al onze veiligheidsinformatie bladen (MSDS). Begin met zoeken door op de link rechts in het scherm te klikken. Er zal een nieuw scherm geopend worden waar u vervolgens de veiligheidsinformatie bladen uit een pull-down menu kunt selecteren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Safety Data Sheet SECTION 1: Identification

Refer to other sections of this SDS for information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment. 6.2.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BRL SIKB 7800 v2018-03-15 - Scribd

Mar 15, 2018·BRL SIKB 7800 (voorheen Kiwa BRL-K903) Ontwerp-Beoordelingsrichtlijn. Tankinstallaties Ontwerp-BRL SIKB 7800 d.d. 2018-03-15. Draft Assessment guideline. Tank …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

P3-AQUANTA OP | myHealthbox

Proces reiniger; Half gesloten reiniging . Aanbevolen beperkingen . voor gebruik . ... beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en ... Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

P3-AQUANTA OP | myHealthbox

Proces reiniger; Half gesloten reiniging . Aanbevolen beperkingen . voor gebruik . ... beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en ... Getallen vermeld op het MSDS …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAFETY DATA SHEET - Betco

Green Earth® Pot and Pan Detergent Not available. Solid. Chemtrec (800) 424-9300 24 hour SAFETY DATA SHEET Product identifier Other means of

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PROCHEMKO

niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Het gemorste/gelekte materiaal kan worden geneutraliseerd met natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat of natriumhydroxide. Af

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAFETY DATA SHEET - Office Depot

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure, in accordance with the requirements of USDOL Occupational Safety and Health Administration. This SDS is not applicable for consumer use of our products.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

De Oplosmiddelspecialist

Download MSDS: 2-Propanol Download TDS: 2-Propanol Chemische Eigenschappen. Voorkomen: Kleurloze brandbare vloeistof Synoniemen: 2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa UN: 1219 IUPAC: Isopropylalcohol CAS Nr: 67-63-0 EEG Index: 200-661-7 Formule: C3H7O SMILES: CC(O)C Mol. Massa: 60.090 ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

KLERCIDE NEUTRAL DETERGENT | myHealthbox

KLERCIDE NEUTRAL DETERGENT - - - - Sommige documenten voor dit product zijn momenteel niet beschikbaar, u kunt een verzoek sturen naar onze klantenservice en we zullen u hiervan op de hoogte stellen zodra we ze kunnen verkrijgen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sun Tabs Normaal

R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. EXONERATIECLAUSULE Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II ...

Productgebruik :Reiniger vooor gebruik in schrobzuigmachines Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Aanbevolen gebruik Vloerreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Natriumhydroxide - Sodium hydroxide - qaz.wiki

Natriumhydroxide wordt vaak gebruikt als industrieel reinigingsmiddel, waar het vaak "bijtend" wordt genoemd. Wordt toegevoegd aan water, verwarmd, en vervolgens gebruikt om schone procesapparatuur, opslagtanks, etc. Het kan oplossen vetten , oliën , vetten en eiwitten gebaseerde afzettingen. Het wordt ook gebruikt voor het reinigen van afvoerleidingen voor afval onder gootstenen en afvoeren ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp